Welkom bij DRP AdviesHuis B.V.

DRP AdviesHuis wordt gevormd door gedreven professionals, die complementair zijn in termen van specifieke deskundigheid: (financieel) interim-management,  salarisadministraties, bedrijfsadministraties en belastingadvies en ondernemen in de ruimste zin.  
 
Al is de mens geneigd te denken van niet, toch is financieel geluk iets wat je een handje kunt helpen. Zowel privé als zakelijk hangt dat vaak nauw samen met de manier waarop financiën geregeld zijn. Die van nu. Die van later.
 
Is dat te plannen? Ja, wij doen niet anders.

Voor diverse particulieren en bedrijven heeft dit al aangenaam verassende oplossingen opgeleverd.
 
 

Particulieren

Uit onderzoek komt regelmatig naar voren dat persoonlijk geluk voor een groot deel bepaald wordt door de financiële omstandigheden. Dat maken wij in onze dagelijkse praktijk als financiële dienstverleners regelmatig mee. Het helpt als je weet dat je je geldzaken prima op orde hebt en ook andere aspecten zoals levensverzekering en pensioen goed geregeld is.
Daarom helpen wij onze klanten zoals wij ook zelf benaderd zouden willen worden. De kern is altijd: hoe minder zorgen iemand heeft ten aanzien van financiële zaken, hoe beter het is. Dat kan resulteren in een hypotheek-constructie die afwijkt van het gewone, gecombineerd met een prima levensverzekering of pensioenopbouw. Het kan - vooral voor ondernemers- een plaatje zijn waarin eventuele arbeidsongeschikheid afgedekt is en een beter pensioen voor later geregeld is.
Er zijn evenveel mogelijkheden als er mensen zijn. Persoonlijke omstandigheden bepalen het advies. Daarom is het altijd interessant om eens persoonlijk kennis te maken met de mensen van DRP.

Bedrijven

In het bedrijfsleven staat geluk doorgaans gelijk aan winst maken. Hoe meer, hoe beter. Aan de ene kant interessant voor de eigenaars en partners, aan de andere kant een garantie voor verdere expansie en continuïteit.
In dat opzicht verbaast het ons als DRP AdviesHuis dat menig bedrijf kansen laat liggen om het financieel extra goed te doen. Soms ligt dat puur op het gebied van fiscaliteit, waarbij er meer mogelijkheden gevonden kunnen worden om het bedrijfsresultaat te verbeteren. Soms ligt dat in de wijze waarop een bedrijfspensioen geregeld is. Niet zelden krijgen wij plannen onder ogen, die enerzijds wel tot beoogde rendementen komen, maar anderzijds een stuk aantrekkelijker en voordeliger voor het bedrijf zouden kunnen zijn. Of, volgens ons: moeten zijn.
Ook hier geldt dat er zoveel oplossingen zijn als er bedrijven zijn. Voor een nadere kennismaking met DRP AdviesHuis komen wij graag bij u langs.